วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเดิมบางนางบวชสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเดิมบางนางบวชบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ (บึงบัวแดง) อยู่ติดต่อเขตอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เป็นบึงขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 2,700 กว่าไร่ อยู่ในเขตอำเภอ เดิมบางนางบวช
พ.ศ. 2525 เริ่มแผนพัฒนาบึงฉวาก และประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
พ.ศ. 2537 จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ร่วมกับหน่วนงานต่างๆ จัดทำโครงการพัฒนาบึงฉวากเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2539 เริ่มดำเนินการก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และบ่อจระเข้
พ.ศ. 2541 บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ตามอนุสัญญาแรมซาร์ (ลักษณะที่เป็นที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ คือ พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ำน้ำน้ำขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง ทั้งที่มีน้ำขังหรือท่วมถาวร และชั่วคราวทั้งแหล่งน้ำนิ่งและน้ำใหว แหล่งน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเลในบริเวณซึ่งน้ำลดต่ำสุด น้ำลึกไม่เกิน 6 เมตร )
พ.ศ. 2542 เริ่มดำเนินการก่อสร้าง อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพบริเวณเกาะกลางน้ำเนื้อที่ 26 ไร่ เพื่อรวบรวมพันธุ์ผักพื้นบ้านกว่า 500 ชนิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร สร้างจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของผักพื้นบ้าน
พ.ศ. 2543 วันที่ 4 กันยายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายโครงการพัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. 2544 ก่อสร้างอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 2 ประกอบด้วยตู้ปลาขนาดใหญ่บรรจุน้ำได้ 400 ลูกบาศก์เมตร ตู้ปลาขนาด 1 ตัน จำนวน 30 ตู้จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดได้ 60 ชนิด นอกจากนี้ยังมีปลาทะเลสวยงามอีก 7 ตู้

พ.ศ. 2546 วันที่ 23 พฤษภาคม เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเป็นวันแรก มีประชาชนเข้าชมจำนวนมากเป็นปรากฏการณ์ ของการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี


สถานที่ท่องเที่ยวภายในบึงฉวาก


1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
2. กรงเสือและกรงสิงห์โต แหล่งรวบรวมสัตว์ป่าที่หาดูได้ยาก

3.สถานที่ถ่ายภาพร่วมกับสัตว์ เด็กจะได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพบนหลังม้าหรือถ่ายภาพคู่กับลิงอุรังอุตัง เก็บไว้เป็นที่ระลึก
4.ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าและกรงนกใหญ่ เดินชมภายในกรงนกใหญ่ที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายสภาพธรรมชาติ ชมพันธ์นกหายากกว่า 30 ชนิด เช่น นกยูง นกกาบบัว เป็ดแดง
5. เกาะกระต่าย
6.ศูนย์รวมพันธุ์ไก่และกรงสัตว์หายาก เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไก่ชนิดต่างๆทั้งสวยงาม และหายาก เช่น ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ฟ้าสีทอง ไก่ฟ้าพญาลอ และสัตว์หายากอีกหลายชนิด
7.อุทยานผักพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่รวบรวมผักพื้นบ้านกว่า 500 ชนิดชมน้ำเต้าเหลี่ยมรูปทรงแปลกตาและโรงเรือนปลูกพืชระบบระเหย
น้ำที่ทันสมัย
8. เรือจักรยานน้ำ สำหรับครอบครัวได้ออกกำลังกายกับธรรมชาติที่สวยงามภายในบึงน้ำ
9.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก (อุโมงค์ปลา) เป็นแหล่งรวบรวมปลาสวยงามและพันธ์ปลาหายาก ตื่นตากับอาควาเรี่ยมน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สัมผัสโลกใต้น้ำผ่านอุโมงค์ปลาขนาดใหญ่ สถานแสดงพันธุ์ฯ เปิดเวลา 9.00 น. มีการแสดงการให้อาหารปลา
10.บ่อจระเข้น้ำจืด เป็นบ่อจระเข้ขนาดใหญ่ ที่มีสภาพใกล้เคียงธรรมชาติสวยงามเป็นจุดที่น่าสนใจอีกแห่งหนึงของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

ระยะทางจากกรุงเทพ-บึงฉวาก ประมาณ 160 ก.ม
.เส้นทางเข้าบึงฉวากสะดวกที่สุดพอถึงสามแยกไฟแดงเข้าตลาดท่าช้าง ให้ตรงไปทางจ.ชัยนาทอีก ประมาณ 8 ก.ม.จะมีป้ายซ้ายมือไปบึงฉวากอีกประมาณ 4 ก.ม.แผนที่แสดงเส้นทาง กรุงเทพฯ - บึงฉวาก สอบถามรายละเอียด035-439208-9, 035-439210, 035439206
ของกินของฝากที่ไม่ควรพลาดเฉาก๊วยชากังราว หน้าอาคารแสดงพันธ์สัตว์น้ำ


วัดเขานางบวชหรือวัดเขาขึ้น(วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ)


วัดเขานางบวชหรือวัดเขาขึ้น(วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ) บริเวณวัดตั้งอยู่บนเขานางบวชมีทั้งทางราดยาง และบันได 249 ขั้น ขึ้นไปจนถึงยอดเขา เป็นวัดของพระอาจารย์ ธรรมโชติ ผู้ทรงคุณวุฒเครื่องรางของขลังสมัยศึกบางระจัน ชาวบ้านบางระจันได้นิมนต์ไปเป็นกำลังใจการสู้รบ กับพม่า มีรอยพระพุทธบาทอยู่ในวิหาร พระอาจารย์ธรรมโชติ ด้านหลังเป็นเจดีย์แผ่นหิน รูปปั้นอาจารย์ธรรมโชติ เมื่อยืนอยู่บนเขาสามารถชมทิวทัศน์อันสวยงาม ของอำเภอเดิมบางนางบวชได้อย่างทั่วถึง

วัดเดิมบาง ภายในวัดมีมณฑป ศาลา หอระฆัง ที่ก่อสร้างได้วิจิตรประณีตมาก และธรรมมาสน์ที่สร้างโดยช่างชาวจีนและเป็นศิลปะไทยปนจีน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2458 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2466 นอกจากนั้นยังมีหอสวดมนต์ที่เก็บของมีค่าของวัด 3 ชิ้น ได้แก่ ฝาบาตรมุก ตาลปัตร ปิ่นโต ซึ่งรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานแก่วัด ทางวัดได้เก็บรวบรวมไว้และยังอยู่ในสภาพดี

วัดหัวเขา วัดนี้มีประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งเป็นพิธีทำบุญของชาวไทยในเทศกาลออกพรรษา เริ่มงานหลังจากวันออกพรรษา 1 วัน คือ แรม 2 ค่ำ เดือน 11 ทุก ๆ ปีมีคนมาร่วมทำบุญ เป็นจำนวนมากเนื่องจากมีสถานที่อำนวยความสะดวกและสวยงาม มาก มีบันไดขึ้นลงเขาทำด้วยคอนกรีต จำนวนรวม 212 ขั้น

1 ความคิดเห็น:

Jirawats กล่าวว่า...

วัดเขานางบวช ตั้งอยู่ที่ ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ท่านใดผ่านมาก็แวะขึ้นมานมัสการรูปหล่อของพระอาจารย์ธรรมโชติ เพื่อเป็นสิริมงคล กันได้นะครับ คลิกดูรายละเอียดที่เวบไซต์ก่อนก็ได้ครับ
www.watkaonangbuach.org